Kuğu Müzik Enstrümanları ile Kayıt Yapma Koşulları

 • Kayıt yapma için önceden randevu alınmalıdır.
 • Sanatçının istediği kayıt zamanını Kuğu Müzik kendi programına göre onaylar ya da değişiklikle onaylayabilir.
 • Sanatçı enstrüman seçebilir, ancak Kuğu Müzik yönetimi enstrüman tahsisinde serbesttir.
 • Kayıt yapan kişi yada kişiler enstrümana zarar vermeden çalışmalıdır. Bilerek yada bilmeden verilen zararlar tazmin ettirilir.
 • Kayıt araçları enstrümana hasar vermeyecek, çevrede yer alan diğer çalgıları da koruyacak şekilde yerleştirilmelidir.
 • Kayıt yapanlar kendi kayıt araçlarını getirebilirler. Ya da var ise Kuğu Müzik'ten belirlenmiş ücret karşılığı kiralayabilirler.
 • Sadece ses ya da görüntülü kayıt için istenirse Kuğu Müzik alanında uzman personeli ücretli olarak sağlar.
 • Kayıt süresi önceden belirlenen süreyi aşmamalıdır.
 • 10 dakikadan fazla süre aşımı ek saat olarak değerlendirilir.
 • Kayıt yapanlar kayıt materyalinin üzerinde, tanıtım alanlarında, Sosyal Medyalarında kayıt yapılan yer olarak Kuğu Müzik'i ve kayıt yapılan enstrüman (Piyano, Arp, Klavsen...vs...) marka ve modelini belirtmelidirler.
 • Yapılan kayıtlardan 1 ile 5 dk arası (ses kayıtları ve görüntüler) Kuğu Müzik'e Sosyal Medya, tanıtım ve web sitesinde kullanmak üzere verilmelidir.
 • Kayıt ve prova alanına yiyecek içecek sokulamaz.
 • Kayıt sırasında Çay-Kahve-Su temini ücretsiz olarak Kuğu Müzik'ten yapılabilir.

Özel kayıt Koşulları.

Özel gün ve zamanlar için Kuğu Müzik ile beraber yapılacak kayıtlar özel koşullara ve fiyatlara tabidir.

Go to Top
Bize Yazın
Nasıl yardımcı olabiliriz?
Kuğu Müzik
Nasıl yardımcı olabiliriz?